Impressionen vom Oldtimer-Treffen in Jesenwang 2015.

Katze